1900-talet - en vidunderlig tid

1900-talet var ett århundrade som präglades av omvälvande samhällsförändringar. Inom satsningen Moderna Västra Götaland dokumenteras några av de företeelser som uppstod och som nu utgör en del av vårt moderna kulturarv.

Under det gångna århundradet upplevde vi radikala förändringar och framsteg inom så gott som alla områden - tekniska, medicinska, sociala, ideologiska och politiska, bara för att nämna några. Sverige förvandlades från ett av Europas mindre bemedlade länder till ett av de rikare. Välfärdssamhället växte fram. Samtidigt var 1900-talet också en tid med mycket smärta - världskrig, kärnvapen, klimatpåverkan...

Dagens Västra Götaland rymmer otaliga berättelser om 1900-talets kulturarv. Tillsammans bär vi stort ansvar för samhällets minne. Vad vi är idag är vad vi gjorde igår.

För att dokumentera och berätta om detta genomförde Västarvet tillsammans med Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Göteborgs Universitet den gemensamma temasatsningen Moderna Västra Götaland under perioden 2008-2015.

Ladda hem 1900-talet från oss!

Moderna Västra Götaland resulterade i en mängd spännande skrifter, skolmaterial och rapporter. Här nedanför hittar du länkar till dokument om bland annat bostadsbyggande, barnkolonier, festplatser och fritidshusens och fritidslivets historia. Här finns också dokumentationer av 1900-talstypiska miljöer i flera städer runt om i regionen.

Här kan du ladda ner skrifter, rapporter och uppsatser i PDF-format genom att klicka på texten för det du är intresserad av.

Moderna Västra Götaland - en satsning på ett modernare kulturarv

Sammanfattning och reflektion kring arbetet med Moderna Västra Götaland 2008-2015.

1900-talet runt husknuten- skolmaterial

Det moderna samhällets historia finns runt husknuten. Hur kan man arbeta med det i skolmiljön? Bok med 1900-talshistoria för både unga och för dem som var med.

Till detta finns också en  lärarhandledning.

Framtiden vi byggde - en antologi

En antologi med texter kring det samhälle vi skapade under 1900-talet och om hur vi tar hand om detta kulturarv.

Fritid genom arbete

En skrift om företags- och fackföreningsägda semesteranläggningar i Västra Götaland

Fritidshuset - kulturarv och välfärdssymbol

Omkring hälften av alla svenskar har tillgång till ett fritidshus. Läs om fritidshusens historia och vad de står för idag!

Ditt fritidshus är ett kulturarv!

Ladda ner foldern om hur du tar hand om det! 

Fritidslivets miljöer

Är fritiden vår viktigaste tid? Läs om badplatser, idrottshallar eller skidstugor, alla är de anläggningar och miljöer vi skapade för vårt fritidsliv.

Från odlingslandskap till rekreationslandskap

Rapporten om vår förändrade syn på det odlade landskapet vi har omkring oss.

Västkustsommar - barnkolonier i Bohuslän under 100 år

En skrift som beskriver barnkolonier längs Västkusten - då och nu. 

Dokumentationsrapport om barnkolonierna från 2006

Ramneskärsparken - sentida kulturarv med arkeologisk blick

Arkeologisk utgrävning av en gammal festplats och dansbana utanför Uddevalla.

Västsvenska festplatser under 100 år.

Kulörta lyktor och dansbiljetter - en dokumentation av festplatser i Västsverige. 

Fritidshus i Göteborgsområdet

Göteborgs stadsmuseum har inventerat fritidshus kring Göteborg, från självbyggen till mer påkostade sommarhus. 

Fritidshus i södra Göteborg

Fritidshus i norra Göteborg

Fritidshus på Hisingen

Upptäck det moderna Göteborg!

Skriftserien som behandlar det moderna kulturarvet i några av Göteborgs stadsdelar.

Upptäck Angered!

Upptäck Nordost!

Upptäck Västra Frölunda!

Upptäck Hisingen!

Medborgarrum - fallet Skanstorget

Rapporten om den platsliga hjärt och lungräddningen!

Moderna Skara

En guidebok med fem vandringar i efterkrigstidens Skara! 

Efterkrigstidens bostadsbebyggelse i Skara

En dokumentation av bostadsområden i Skara

Modernt kulturarvsarbete

Seminarierapport om arbetet med det moderna kulturarvet!