Alingsås kommun

 • Innergård
  Bild 1 av 13
 • Uthus vid grusväg
  Bild 2 av 13
 • Putsad magasingsbyggnad från 1700-talet
  Bild 3 av 13
 • Svängd huskropp
  Bild 4 av 13
 • Flerbostadshus
  Bild 5 av 13
 • Villa i lummigt landskap
  Bild 6 av 13
 • Tegelfasad
  Bild 7 av 13
 • Kulturlandskap
  Bild 8 av 13
 • Sommarvilla med torn
  Bild 9 av 13
 • Forsande vatten vid en kvarn
  Bild 10 av 13
 • Gårdsbyggnad
  Bild 11 av 13
 • Kulturlandskap med stenmur
  Bild 12 av 13
 • Stenmur och lummig trädgård
  Bild 13 av 13

Här kommer vi samla kulturmiljöunderlag som Västarvet producerat gällande Alingsås kommun.

Om äldre kulturmiljöunderlag

Synen på vilken typ av bebyggelse som anses vara kulturhistoriskt värdefull har breddats sedan 1970-talet. Det gör att kulturmiljöunderlag från 1970- och 80-talen generellt har ett mer begränsat urval än dagens. Till exempel finns den moderna bebyggelsen i allmänhet inte representerad i det äldre materialet.  

Utöver detta kan sådant som tillmättes kulturhistoriskt värde i en tidigare bedömning ha förvanskats idag, framförallt på grund av ovarsamma renoveringar. 

De äldre byggnadsinventeringarna har ändå ett fantastiskt dokumentationsvärde och ger en uppfattning om vilka slags kulturmiljöer och objekt som finns/funnits runtom i Västra Götaland. 

Vadå socknar? 

De flesta av inventeringarna är uppdelade efter de gamla sockenindelningarna. Idag används inte socknar som benämning utan numera namnges områdena som distrikt, men följer till stor del samma indelning. Här kan du se en karta över Alingsås sju distrikt

Mitt hus består av fjorton pixlar!... 

Kontakta oss om du vill ha en högupplöst version av någon av rapporterna. 

Senast uppdaterad: 2018-02-15 15:47