Hus med historia

Hus med historia har varit en treårig statlig kultursatsning med ändamålet att bevara, använda och utveckla Sveriges hembygdsgårdar. Totalt har ca 40 miljoner kronor satsats på olika renoveringsprojekt och av dem har 2,5 miljoner landat i Västra Götaland. Över femtio hembygdsgårdar har fått bidrag i vårt län.

Mellan 2010 och 2012 har hembygdsföreningar som äger, eller långsiktigt förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader, haft möjlighet att söka bidrag för vård av byggnader som representerar lokal byggnadskultur eller för insatser som ökar allmänhetens kunskap kring byggnaderna.

50 byggnader har fått nytt liv

Med hjälp av engagerade hembygdsföreningar, skickliga hantverkare och rådgivande antikvarier har ett femtiotal byggnader i Västra Götalands län restaurerats. I en skrift har vi följt upp några av alla de intressanta projekt som genomförts och låtit föreningsmedlemmar och hus berätta om sina erfarenheter, om med- och motgångar.

Inspiration, tips och idéer

Skriften vänder sig till alla som vill ha inspiration, tips och idéer kring hur man kan vårda och använda byggnader eller bara vill njuta av vackra hus och intressanta historier. Läs också om backstugan Kulla och det lilla kruthuset i Amdal som fick byggnadsvårdspris 2012. 

Skriften har tagits fram i samverkan mellan Västarvet, Länsstyrelsen i Västra Götaland och med stöd av Sveriges Hembygdsförbund och de regionala Hembygdsförbunden.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:55