Dramatiska innertak i 1700-talets kyrkor

 • Rävinge kyrka. Målat 1774 av Johan Blomberg.
  Bild 1 av 5
 • Örgryte gamla kyrka. Målat 1741 av Johan Ross d.ä.
  Bild 2 av 5
 • Mossebo kyrka. Målat 1774 av Johan Christopher Weisstern.
  Bild 3 av 5
 • Rävinge kyrka. Målat 1774 av Johan Blomberg.
  Bild 4 av 5
 • Bro kyrka. Målat 1709 av Christian von Schönfeldt.
  Bild 5 av 5

Under våren 2016 inventerade Västarvet bemålade innertak från 1700-talet, i Göteborgs stifts kyrkor. Många kyrkor i Västsverige byggdes om under 1700-talet och fick då trävalv som bemålades. Och just bemålade trävalv är väldigt typiskt för Västra Götaland.

Innertaken på 1700-talets kyrkor hade oftast var den yttersta domen som huvudmotiv – när Kristus dömer de uppväckta själarna till antingen himlen eller helvetet. Man drog sig inte för att måla väldigt explicita framställningar av de plågade människorna i helvetet. Ofta förekom det även bibliska scener runt sidorna för att ytterligare ge illustrering till Prästens ord.

Inventeringen utfördes av Kajsa Nyström Rudling som är antikvarie på Västarvets avdelning för kulturmiljö.

Kan du berätta lite mer om vad som är typiskt för innertaken här i Västra Götaland?

Det som är roligt är att just bemålade trävalv är så typiskt för Västsverige. De förekommer i Halland, Bohuslän, Västergötland och västra Småland, liksom i Dalsland och Värmland. Utanför dessa områden förekommer de knappt alls. Tanken är att vi ska lyfta fram dessa målningar, som ofta kommit i skymundan för exempelvis de medeltida kalkmålningarna, som varit långt mer uppmärksammade, berättar Kajsa Nyström Rudling.


I Göteborgs stift finns det omkring 60 bevarade kyrktak. Stiftet är långsmalt och sträcker sig genom hela Halland och Bohuslän. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:35