Dokumentation av Rexcells pappersbruk i Dals Långed

Pappersbruket i Dals-Långed är beläget på en ö med Upperudsälven närmast i bild och Dalslands kanal på andra sidan. Foto från nordost genom Rexcell AB.

Driften av Rexcells pappersbruk i Dals Långed har stoppats och framtiden är osäker. Västarvet fick i uppdrag att dokumentera tillverkningsprocessen och byggnaderna.

Hösten 2015 stoppades driften vid Rexcells pappersbruk i Dals Långed och det är osäkert om och när driften eventuellt kommer att återupptas. Inför driftstoppet fick Västarvet i uppdrag att dokumentera anläggningen. Dokumentationen har nu presenterats i en rapport som du hittar längst ned på sidan.

I Dals-Långed innebar också nedläggsbeslutet bildandet av ”Långedprojektet” med anställda och ortsbor. Gruppen arbetar med flera spår kring dokumentation av samhället, industrin och framtiden i Dals-Långed, www.langedprojektet.se


Senast uppdaterad: 2018-08-30 10:39