Konservering

Fem konservatorer i arbete med rengöring av en stor väggtextil.
Konservatorer i arbete med rengöring av en stor väggtextil.
Fotograf: Mattias Petterson

Studio Västsvensk Konservering erbjuder långsiktiga strategier för förvaltning och bruk av kulturmiljöer. Du kan också få hjälp med konservering och restaurering av kulturhistoriska föremål, samlingar och miljöer.