Ny utställning om nationella minoriteter

Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter, börjar turnera i september 2016. Det är en utställning som fokuserar på romer, men som också ger ingångar till de övriga nationella minoriteterna; judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar.

Inom ramen för Västarvets projekt Spektrum erbjuder vi utställningen Romer - en av fem nationella minoriteter. Utställningen vänder sig i första hand till yrkesutövare och beslutsfattare som kommer i kontakt med frågor som rör nationella minoriteter.

‒  Om man arbetar i kommunen är det ett sätt komma i kontakt med de här grupperna för dialog och samråd i olika frågor. Det kan till exempel vara att hjälpa till med kartläggningar om hur vård och omsorg kan fungera, säger processledare för Spektrum, Monica Gustafsson.

Föreläsningar och workshops

Utställningen ryms på en yta av cirka 25 kvadratmeter. Till utställningen ingår också två föreläsningar med våra romska föreläsare och två workshops med våra konstnärer. Dessa kan med fördel användas vid personalmöten för att fördjupa samtalen och föra dialog kring att vara rom och nationell minoritet. I workshopen arbetar vi med begrepp som utanför/innanför.

I samband med utställningen finns ytterligare erbjudanden att boka i form av föreläsningar. Mer information kring bokningar hittar du via den här länken.

Turnéplan

 2017

16 januari – Munkedal, biblioteket
13 februari – Stenungssund, kulturhuset
13 mars – Lysekil, biblioteket
10 april - Backa bibliotek
5 maj - Vårgårda bibliotek
6-30 september, Herrljunga
2 oktober, ingen bokning ännu

Monica Gustavsson

Utvecklare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-12 10:47