Seminarier i Tanums världsarv

Hällristningar i Tanums världsarv
Fotograf: Ian Schemper

Nu bjuder vi in till en serie seminarier i Tanums världsarv för att utveckla former och metoder för hur området kan kommuniceras.

Världsarvet i Tanum är ett »Kreativt kraftfält« om man utgår ifrån Pier Luigi Saccos teorier och en kartläggning av kulturen i Fyrbodal. Det kanske alltid har varit ett »Kreativt kraftfält« här i Tanum om man ser till antal hällristningar som är resultatet av kreativa människor från en annan tidsålder.

Allt fler visar intresse för att starta projekt, arbeta och forska här i världsarvet. Vitlycke museum – som numera får ses som navet i förvaltandet av Tanums världsarv – får många nya uppdrag och vill med anledning av det utveckla sättet att berätta om världsarvet och hällristningarna.

I samverkan med Kulturarvsakademin – som med kulturarvet i fokus är en resurs för samverkan och delaktighet för ett hållbart samhälle – bjuder vi in både akademi och praktik till seminarier och workshops för att hitta tankar, idéer och teoretiska förhållningssätt för att utveckla olika former för interpretation i Tanums världsarv.

Vi hoppas på din medverkan i detta utvecklingsarbete och att träffarna kan inspirera till nya sätt att arbeta med kulturarv även utanför världsarvet.

Tisdag 30 januari kl. 10–16: Nyskapande sätt att »skylta« i världsarvet. Hällristningarna kommunicerar med oss genom tidsdjupet – vad de berättar vet vi inte med säkerhet men de berör och sätter vår fantasi i rörelse. Tänk om vi kunde hitta former för kommunikation som är lika starka som hällristningarna då vi vill berätta för våra besökare om vad vi trots allt vet om bilderna och om människorna som gjorde dem. Är en skylt det rätta sättet eller finns det andra former som fungerar bättre?
Klicka här för att ladda ner programmet som pdf.

21 Mars: Platsspecifik, experimentell, interaktiv utomhusutställning – vad är det? Mer information kommer.

Anmälan och mer information

För anmälan senast 17 januari och mer information: E-postadress 

Om Kulturarvsakademin

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska Kulturarvsstudier, CCHS/Göteborgs universitet, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Museinätverk Väst genom Borås museer, Kulturförvaltningen i Göteborg och Stiftelsen Bohusläns museum.
Senast uppdaterad: 2018-01-11 09:42