Heritage in Progress - konferens i Tanums världsarv

Konferens i Tanums världsarv.

Välkommen till en konferens för interkulturell dialog med fokus på världsarv 7-9 november. Vad är ett världsarv? Hur stor roll har världsarvet och vad speglar det i oss? Vad händer när människor delar arv, kan världsarvet låta oss upptäcka gemenskap? Hur kan vi använda världsarv för att engagera?

Den 7-9 november kommer konferensen HIP - Heritage in Progress att hållas på Tanumstrand i Grebbestad.

Genom att bjuda in representanter från andra världsarv och kulturarvsplatser från övriga Europa till ett samarbete kring interkulturell dialog skapar vi möjligheter för fortsatt utveckling och kunskapsuppbyggnad kring kulturarvet som mötesplats och brobyggare mellan kulturer, dåtid och nutid och för en hållbar framtid.

Att använda natur-och kulturarvet för att belysa frågor i vår samtid gör att vi ökar kunskapen om, och intresset för vårt gemensamma kulturarv. Genom vår verksamhet bistår vi med kunskap om samhällsutveckling, kultur- och miljöfrågor ur ett historiskt perspektiv, kopplar det till den nutida samhällsplaneringen och dagens behov.

Engagemang och interkulturell dialog

Syftet med konferensen är att få med sig verktyg för att fortsätta ett arbete alternativt upplysa interkulturell dialog och platsen den har i deras verksamheter. Men också genom att ge goda exempel på hur civilsamhället kan engageras i frågorna och arbeta på bredare front för att nå längre.

Välkommen till tre dagar med inspirerande föreläsningar, workshops och guidningar i Tanums världsarv, med middag och underhållning på kvällarna. Och kanske framförallt ett sprudlande nätverkande besökarna sinsemellan. 

Programmet för konferensen presenteras under sommaren.

När, var & hur?

När: 7-9 november, 2018
Plats: Tanumstrand, Grebbestad samt Vitlycke museum i Tanums världsarv

Vill du veta mer?

Har du frågor kring programmet, kontakta:
Johan Gustafsson, Västarvet.
E-post: johan.d.gustafsson@vgregion.se
Tfn: 0724-46 12 74