Folk och kultur - ny kulturpolitisk arena

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Folk och Kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Första konventet äger rum 7 – 10 februari 2018 i Munktellstaden, Eskilstuna.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, kommer Folk och Kultur presentera ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventet kommer du kunna ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Program för Västra Götalandsregionens medverkan:

Onsdag 7 februari

Besök oss i montern

Torsdag 8 februari

9:00-11:20: TILLT: Konst och kultur i samhällsutvecklingen

10:20-11:20: Kultur i Väst: Kulturskolan och barn på flykt

11:40-12:40: Kultur i Väst: The PRIO World

11:40-12:40: Västarvet och Bohusläns museum: Klimatförändringar och kulturarv. Hur skapar vi förutsättningar för ett hållbart kulturarv?

11:40-12:40: Västarvet: Allas rätt till kultur – exempel från Lödöse museum och Göteborgs naturhistoriska museum om vidgat deltagande och allas rätt till natur- och kulturarvsupplevelser.

13:00-17:00: Västra Götalandsregionen, Riksteatern: Walk the talk – om mångfald i kulturlivet

15:40-16:40: Västarvet: Kulturdriven platsutveckling. Vilka unika miljöer skapar en attraktiv plats? Och hur kan kulturen vara en motor för utveckling?

Fredag 9 februari

9:00-10:00: Kultur i Väst: Community dance

10:20-11:20: Västarvet: Slöjda gemenskap. Slöjdlyftet i Västra Götaland har skapat förutsättningar för kreativa och oväntade möten med slöjden, bland annat under Gothia Cup.

10:20-11:20: Kultur i Väst: Dirigent – kurs i dirigering för kvinnor

11:40-12:40: Västarvet: Spektrum. Under flera år har Västarvet drivit ett projekt för att synliggöra nationella minoriteters kulturarv med utställningar, föreläsningar och workshops.

13:00-14:00: Regionteater Väst: Silent disco

13:00-14:00: Kultur i Väst: Höstrullen – filmfestivalen med de öppna arenorna

Lördag 10 februari

Besök oss i montern.

MER INFO OCH ANMÄLAN

Klicka här för att läsa mer om Folk och kultur >>

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Senast uppdaterad: 2017-12-19 09:54