Digikult - digitalt kulturarv i praktiken

Digikult - presentationsbild på logotyp.

Digikult är en nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken. Konferensen arrangeras årligen på våren och sker 25-26 april i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus.

I fem år har den uppskattade konferensen Digikult samlat kulturarvsbranschen för att inspirera och diskutera kring digitalisering av kulturarvet. Fokus ligger på delaktighet, tillgänglighet och utveckling. Nästa konferens arrangeras 25-26 april i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus. Medverkar gör bland annat Tim Powell (UK), Michael Edson (US), Maja Hagerman, David Haskiya, Pelle Snickars, Fredrik Gunnarsson, Karin Åström Iko, Jörgen Löwenfeldt, Heléne Lööw, Britt Stakston och Julia Fallon.

Det mesta av det bästa

Digikults ambition är att erbjuda det mesta av det bästa när det kommer till digital humaniora, digital förmedling av kulturarvet och inte minst insatser som rör tillgänglighet, delaktighet och utveckling med både svenska och internationella perspektiv.

Foto: David Eric Nilsson

Nordiska och internationella perspektiv

Aktuella frågeställningar som har behandlats är hur sociala medier förändrar vårt beteende vid besök på kulturarvsinstitutioner samt hur vi kan arbeta med insamling, dokumentation och förmedling av kunskap. Digikult har också en uttalad vilja och ett uppdrag att ha ett nordiskt perspektiv – men också internationella gäster och besökare.

Det digitala kulturarvet - en prioriterad politisk fråga

Att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet är en minst sagt viktig fråga, inte minst inom sektorn, men glädjande nog också som en prioriterad politisk framtidssatsning.

Att lära och inspireras av varandra

Visionen bakom Digikult är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Digikults webbplats

På Digikults webbplats hittar du information om kommande arrangemang och en omfattande dokumentation från tidigare konferenser. Klicka här för att komma till Digikults webbplats.

Kontakt

Thomas Scott, projektledare 
Tfn: 0761 33 39 74
Epost: thomas.scott@vgregion.se

Johan Lindblom, kommunikatör
johan.lindblom@vgregion.se
Tfn: 0736-80 32 48 

Senast uppdaterad: 2018-06-01 11:37