Spektrum - mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter

Välkommen till en mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter. Spektrum arrangeras i form av aktiviteter med syfte att öka kännedomen och insikten om Sveriges fem nationella minoriteter.

Spektrum - mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter.

Kontakt:

Monica Gustafsson
Processledare Spektrum
Tfn: 0706 - 46 12 74
E-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Läs mer om Spektrum och nationella minoriteter:

Klicka här för en kortfattad överblick om nationella minoriteter och länkar till fördjupad information.

Läs mer om Sveriges nationella minoriteter

Klicka här för att läsa vidare om Sveriges nationella minoriteter hos Länsstyrelsen.

Minoritet - en webbplats för de nationella minoriteterna

Klicka här för att komma vidare till minoritet.se

Mänskliga rättigheter

Klicka här för att läsa mer om mänskliga rättigheter.

Logotyp och designelement

Klicka här för att ladda hem Spektrums logotyp och designelement.

Nätverk inom Spektrum

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Inte sällan landar vi i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Att arbeta med historia och kultur som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden.

Spektrum har formulerats som ett erbjudande till kommuner i Västra Götaland med förhoppning att skapa en metod för arbete med integration i förhållande natur- och kulturarv. Spektrum kommer att bedrivas de närmaste tre åren – med turnerande utställningar, aktiviteter, konst, teater, musik och sannolikt avslutas med en större festival 2017. Med Spektrum vill vi skapa tydliga och relevanta kopplingar till kulturarv, identitet och framtidsfrågor i Västra Götaland.

Aktuella utställningar, föreställningar och föreläsningar

Utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter börjar turnera i september 2016. Det är en mindre utställning som fokuserar på romer, men som också ger ingångar till de övriga nationella minoriteterna; judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar.

I samband med utställningen finns ytterligare erbjudanden att boka:

• Föreläsningar av våra romer

• Föreläsningar av våra sverigefinnar

• Utställningen Arvet – den nya generationens språk och identitet av våra sverigefinnar

• Utställningen Ungas röster av våra unga sverigefinnar

• Föreställningen Resandeblod om och av våra resande romer

• Föreläsningen Varför tigger rumänska romer i Sverige?

• Fler interaktiva övningar med KulturUngdom

Vill du boka något av ovanstående erbjudanden? Klicka här för mer information om hur du går till väga.

Halsband

Regional kunskapsspridning

Under åren 2015-2016 turnerade en regional version av utställningen Vi är romer, producerad av Göteborgs stadsmuseum, till tre orter i Västra Götaland: Falköping, Trollhättan och Borås. I samband med utställningen erbjöds också interaktiva workshops med unga konstnärer som riktades till skolan. Resultatet av övningarna har blivit en kollektivt skapat konstverk med temat mänskliga rättigheter som kommer att visas i den nya utställningen Romer – en av fem nationella minoriteter.

Vad är Spektrum?

Västarvet har skapat konceptet Spektrum – mötesplats för kultur, demokrati och mänskliga rättigheter i Västra Götaland på uppdrag av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Spektrum ska fungera som en plattform för dialog av och med medborgare kring mänskliga rättigheter i relation till våra nationella minoriteter. För oss är det ett sätt att utveckla metoder för dialog utifrån förutsättningar, behov och möjligheter.

Inom Spektrum samarbetar bland annat Trollhättan Stad, Falköpings kommun, Borås Stad, Författarcentrum Väst, Folkteatern, KulturUngdom, Göteborgs stadsmuseum samt förvaltningarna Västarvet och Kultur i Väst inom Västra Götalandsregionen.

Läs gärna mer om Spektrum och nationella minoriteter här.