Västarvet

Västarvsbloggen

Välkommen att botanisera bland tankar, reflektioner och olika perspektiv på natur- och kulturarvet.

I Mellerud finns spår av Förintelsen
Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet kulturarv idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram. Något värt att bevara, lyfta och omfamna. Få personer tänker därför på att själva Förintelsen är ett kulturarv.
bild-273334033138_10156856877733139
GT skriver om pigan Elin Larsdotter, som avrättades genom bålbränning i Lödöse år 1698. Hennes öde är bara ett av många i ett dåtida Sverige som för oss idag känns mycket främmande. På Lödöse museum kan du fram till våren 2019 besöka utställningen Dömd till döden. Där kan du lära dig mer om brotten, straffen, människorna och platsen de mötte sitt slut på.
Idag är det internationella mansdagen som fokuserar på mäns hälsa. Män har som bekant en tradition av att greja och dona med trä, inte sällan ensamma i sina garage och källare. Med dagen i åtanke vill jag nämna organisationen Mens shed som lyfter fram männens göranden och de positiva effekter skapandet har. De arbetar också för att sammanföra män att mötas och greja tillsammans för att då skapa samtal över träarbetet. Nu är det inte bara män som har en tradition av träarbeten utan träslöjd är en del av vårt gemensamma kulturarv. Ett levande kulturarv som även du kan vara en del av genom att till exempel gå på täljkafé. Just denna mansdag är sista tillfället för i år att tälja tillsammans på @Fritidsagenturen kl 18. /Tobias Havaas, hemslöjdskonsulent #shouldertoshoulder #träslöjd #tillsammans #kulturarv #internationellamansdagen #tälja #täljkafé
Pigan Elin dömdes för stöld – brändes på bål i Lödöse. https://t.co/rsTYaJSYOq
Om krisen kommer – Föreläsning på Forsviks bruk https://t.co/caPDFEk4MR
Idag kl. 11.30 är det föreläsning om höstens arkeologiska utgrävning i Lödöse på Lödöse museum. Peppa genom att kik… https://t.co/8jGHEXjZ1z